De medezeggenschapraad (MR)

Wat is een MR?

In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met uw school en het onderwijs te maken hebben. Directie en het bovenschools management moeten naar uw argumenten luisteren en samen verbetert u de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR op de Fontein bestaat uit vier personeelsleden en vier ouders. De oudergeleding bestaat uit 2 ouders uit het voedingsgebied van de LIjsterhof en 2 ouders uit het voedingsgebied van de Burgthof.
 

Welke bevoegdheden heeft een MR?

De schooldirecteur, het bovenschoolse management en colleges van bestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan op ‘hun’ basisschool: voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Er zijn verschillende soorten beslissingen:
• die waarover de MR eerst advies moet geven;
• die waarvoor instemming van de MR vereist is;
• die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.


 
Wat doen ouders in de MR?

Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergronden van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie.

U kunt uw betrokkenheid bij de school van uw kinderen actief vormgeven in de MR. MR leden krijgen de Basiscursus voor de MR aangeboden ter voorbereiding op hun taak.
 

Van ouders wordt verwacht dat zij ...

• Interesse hebben in schoolbeleid
• Affiniteit hebben met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken)
• Aanwezig kunnen zijn bij de MR-vergaderingen (ongeveer 8 maal per jaar)
• Een kritische én open houding hebben
 

Leden van de MR 2016-2017
  


Leerkrachten:

Ariënne van Maanen (secretariaat)

Wendy Soetendaal

Rina Havekes

Marjan Gardebroek

 

Ouders: 

Wiep van Huis (vice voorzitter)

Marco Romeyn (afgevaardigde naar de GMR, de MR van de overkoepelende stichting PCO)(contactpersoon Activiteiten Commissie)

Mirjam Hoogerwerf (contactpersoon Activiteiten Commissie)

Peter van Voskuilen (voorzitter)

 

Agenda's

Agenda 22 september 2014
Agenda 19 januari 2015
Agenda 18 mei 2015


 
Notulen

Notulen 16 september 2013
Notulen 14 oktober 2013
Notulen 22 september 2014

Notulen 19 januari 2015
Notulen 16 maart 2015
Notulen 14 september 2015

 
 
 
 

Webdesign: van Veldhuizen Reclame | [Printen] | hosting door Schoolsunited