Vanaf 1 augustus 2014 is passend onderwijs een verplichting voor elke school. Op De Fontein werken we handelingsgericht in een cyclus van 10 weken met behulp van groepsplannen. Daarmee geven we vorm aan passend onderwijs zodat we leerlingen binnen de school de goede zorg kunnen geven en aan kunnen sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen.
Passend onderwijs gaat ook over de verdeling van de zorgmiddelen. Deze samenwerkingsverbanden bepalen mee hoe de zorgmiddelen toegekend gaan worden aan de scholen. Ook kunnen de scholen expertise halen binnen dit samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband waar de Fontein bij hoort is Rijn & Gelderse Vallei (www.swvrijnengeldersevallei.nl)
Elk samenwerkingsverband heeft ook een ondersteuningsplanraad, waar leerkrachten en ouders samen meedenken met het samenwerkingsverband. Meer informatie over passend onderwijs op De Fontein vindt u terug in onze schoolgids.
Hieronder vindt u een filmpje met een korte uitleg over passend onderwijs.

Webdesign: van Veldhuizen Reclame | [Printen] | hosting door Schoolsunited