Stichting PCO Gelderse Vallei


Ouders stichtten meer dan een eeuw geleden (1889) de eerste School met de Bijbel in de gemeente Barneveld. Sinds 1 augustus 2002 werken 14 protestants christelijke basisscholen samen in de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Gelderse Vallei.

De scholen liggen over negen plaatsen verspreid in de Gelderse Vallei: Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken, Zwartebroek, Barneveld, Kootwijkerbroek, Voorthuizen en Woudenberg.
 

Bestuur

De stichting heeft een bestuur, dat bestaat uit 8 personen. Het dagelijks bestuur is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen, waarbij de scholen worden aangestuurd door een algemeen bestuurder.

Onze scholen staan voor:

 • openheid
  • ruimte bieden voor inbreng van een ieder;
  • duidelijke informatie vanuit de scholen;
  • aanspreekbaar zijn op wat we voorstaan.
 • kwaliteit
  • systematisch aandacht voor verbetering van onderwijs en organisatie;
  • werken vanuit eigenheid;
  • werken met respect voor de ander.
 • bij de tijd
  • meedoen met nieuwe ontwikkelingen;
  • duidelijk keuzes durven maken.
 • verantwoordelijkheid
  • nadruk op ieders verantwoordelijkheid;
  • verantwoordelijk zijn voor elkaar.


Stichting PCO Gelderse Vallei
Bezoekadres: Varenkamp 3, 3773 CL  Barneveld
Postadres: Postbus 200, 3770 AE  Barneveld
  T (0342) 767 200
E-mail: bureau@pcogeldersevallei.nl | Website: www.pcogeldersevallei.nl
Directeur-bestuurder: de heer M. van den Brink

Stichting PCO Gelderse Vallei : ontmoet, ontdekt, ontwikkelt

Webdesign: van Veldhuizen Reclame | [Printen] | hosting door Schoolsunited