uitwerking visie

Cognitief

 • Dat betekent dat we ons best doen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden van elke leerling. Wij erkennen dat ieder zich ontwikkelt naar eigen talent, tempo en capaciteiten;
 • Het betekent dat we ernaar streven om het onderwijs uitdagend, stimulerend en betekenisvol te laten zijn;
 • Ook betekent het, dat we binnen ons klassikale onderwijs kinderen in niveaugroepen of individueel, instructie en begeleiding geven;
 • We werken met vakkundige leerkrachten en moderne onderwijsmiddelen om tot optimale leerprestaties te komen;

Creatief

 • We komen tot meervoudige opbrengsten die verder gaan dan rekenen, taal en lezen, maar ook op het gebied van levensvaardigheden, wereld oriënterende vakken en de creatieve ontwikkeling;
 • Kinderen en leerkrachten krijgen, nemen en gebruiken ruimte om creatief bezig te zijn;
 • We waarderen de verschillende talenten van kinderen en we willen kinderen zich breed laten ontwikkelen door een beroep te doen op verschillende intelligenties;
 • Worden kinderen uitgedaagd iets met hun talent te doen en verder te ontwikkelen.
 

Motorisch

 • Leerlingen leren hun motorische mogelijkheden (ver)kennen en optimaliseren;
 • Leerlingen krijgen door veel en gevarieerd te bewegen de fijne en grove motoriek onder de knie
 • De leerlingen worden in staat gesteld om een breed bewegingsrepertoire op te bouwen d.m.v. een breed programma;
 • De leerlingen ontwikkelen een actieve levensstijl.
 

Emotioneel

 • Kinderen, leerkrachten en ouders mogen er zijn om wie ze zijn
 • Op de Fontein werken we aan de weerbaarheid van kinderen, zodat ze later als volwassene, een volwaardige plek in de samenleving kunnen innemen;
 • Kinderen doen veel positieve succeservaringen op, durven met zelfvertrouwen uitdagingen aan, kennen hun eigen niveau en voelen zich daar goed bij;
 • De veiligheid, sfeer en omgeving op school maakt dat kinderen durven, ruimte krijgen en zich geaccepteerd voelen;
 • We werken aan een vertrouwensrelatie tussen leer­kracht en kinderen. Het kind moet zich veilig weten.
 

Sociaal

 • We hechten in onze totale schoolgemeenschap veel waarde aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen; We werken op school met de kanjertraining, daarbij is sprake van eenzelfde aanpak door de hele school.
 • Onze kinderen hebben oog voor elkaar, weten goede relaties te onderhouden en leren samen te werken in de groep;
 • We communiceren open, zowel met collega's onderling, als met kinderen en met ouders. Daarbij accepteren en respecteren we elkaar als persoon.

Webdesign: van Veldhuizen Reclame | [Printen] | hosting door Schoolsunited