onze Kernwaarden

 

We hebben een 4-tal kernwaarden van waaruit wij handelen.
 
Ambitieus – Verantwoordelijk – Inspirerend – Respectvol
 
De kernwaarden krijgen een plek in ons DNA-profiel
‘Wij zijn ambitieus om het beste uit iedere leerling te halen. Dat doen wij door onze verantwoordelijkheid te nemen in het bieden van inspirerend en eigentijds christelijk onderwijs, waarbij respectvol omgaan met elkaar en onze omgeving de basis vormt’

 

Onze voorwaarden voor goed onderwijs

 
Veiligheid - Structuur
 
  • Kinderen moeten zich veilig voelen op school. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om te komen tot leren en ontwikkeling.
  • Wij hechten waarde aan Structuur op school. Structuur biedt kinderen duidelijkheid en veiligheid. Binnen die structuur is er voor kinderen ruimte om zich op hun eigen tempo te ontwikkelen.
  

Ons DNA – profiel

Op de Fontein geloven we in onze leerlingen! Door het kind te zien en aan te sluiten op de leerbehoeften, krijgt iedereen de kans zich naar eigen vermogen te ontwikkelen. Wij voelen ons er verantwoordelijk voor, dat de kinderen voorbereid zijn op de maatschappij om vol vertrouwen de toekomst in te stappen.
‘Wij zijn ambitieus om het beste uit iedere leerling te halen. Dat doen wij door onze verantwoordelijkheid te nemen in het bieden van inspirerend en eigentijds christelijk onderwijs, waarbij respectvol omgaan met elkaar en onze omgeving de basis vormt’
 

Onze Missie

 ‘De Fontein is een protestants-christelijke basisschool. Dit betekent dat we werken vanuit de bijbel als Gods Woord en als richtlijn voor ons geloof en onze leefregels. De bijbel is uitgangspunt voor de liefde tot God, de medemens en de natuur.  Onze school biedt de kinderen een veilige en plezierige omgeving, waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Alle kinderen zijn uniek, met eigen gaven en talenten. Aan de totale ontwikkeling van het kind willen wij in ons onderwijs tegemoet komen’
 

Onze visie op het leren van leerlingen

 
De leerkrachten van de Fontein hebben richtinggevende uitspraken gedaan over hoe kinderen leren. Deze uitspraken vormen de basis voor ons visie
 
Kinderen leren in een veilige omgeving
Kinderen leren door betrokkenheid
Kinderen leren van en met elkaar
Kinderen leren in relatie
Kinderen leren in een betekenisvolle context
Kinderen leren door kennis op te doen, door te spelen, door te ervaren en te doen.
 

Onze visie op onderwijs

Basisschool ‘De Fontein’ is een lerende organisatie die zich blijvend aan het ontwikkelen is.
Vanuit onderling gesprek hebben we de volgende visie geformuleerd.
 
  1. Leerlingen krijgen passend onderwijsaanbod op een handelingsgerichte werkwijze met ruimte voor zelfstandig werken en samenwerkend leren en groep doorbrekend werken
  2. Leerlingen leren en ontdekken door rijke ingerichte hoeken in de onderbouw en thematisch werken, met name bij de zaakvakken, in de midden en bovenbouw
  3. Leerlingen worden uitgedaagd op hun talent

Webdesign: van Veldhuizen Reclame | [Printen] | hosting door Schoolsunited