Aanmelding

Als u uw eerste kind bij ons op school wilt aanmelden stellen we een kennismakingsgesprek op prijs. We adviseren dit gesprek te plannen als uw kind zo'n 2,5 - 3 jaar oud is. Tijdens dit gesprek dat op school plaats vindt, vertellen we u het een en ander over de school, krijgt u een rondleiding en ontvangt u een kennismakingspakket met o.a. een schoolgids en een aanmeldingsformulier.

Zodra de inschrijving bij ons binnen is ontvangt u een bevestiging van inschrijving en bericht over het moment van plaatsing bij ons op school. We hebben ons aanname- en plaatsingsbeleid uitgebreider beschreven. Als u hier klikt kunt u dit beleid lezen.

Leerlingen uit het voedingsgebied de Burgthof worden geplaatst op locatie de Burgthof. Leerlingen uit het voedingsgebied de Lijsterhof worden geplaatst op locatie Lijsterhof.

Gezinnen uit de wijk Veller attenderen we ook op PCO Gelderse Vallei school De Branding in de wijk Norschoten. Deze ouders vragen we om daar ook een kennismakingsgesprek te hebben. We doen dit vanwege de capaciteit van onze locaties en een zorgvuldige toeleiding van kinderen naar scholen in Barneveld. Ouders die na een gesprek op De Branding en De Fontein een weloverwogen keuze maken voor één van de locaties van De Fontein, zijn van harte welkom.

Bij tussentijdse verhuizing of overplaatsing naar De Fontein adviseren wij u tijdig contact op te nemen voor een oriëntatiegesprek. Doorgaans hebben wij 6 - 8 weken nodig tussen een eerste oriëntatiegesprek en daadwerkelijke plaatsing.

Voor een afspraak voor kennismaking op locatie Lijsterhof kunt u bellen met mevr. Van Viegen (0342-415633)
Voor een afspraak voor kennismaking op locatie Burgthof kunt u bellen met dhr. Van Houwelingen (0342-421142)

Klik hier om een aanmeldingsformulier voor de school te downloaden.

Webdesign: van Veldhuizen Reclame | [Printen] | hosting door Schoolsunited