Kanjertraining


Sinds 2009 wordt er op 'De Fontein' in alle groepen Kanjertraining gegeven.

De Kanjertraining is bedoeld voor kinderen die thuis en/of op school "niet lekker in hun vel zitten". 
Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar.
Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrij komt. 
(bron: Het kanjerinstituut)
 

Hoe werkt het?


In elke groep is er een 'kanjerboek' waar verhalen instaan over Max (later Mr. Peanut).
Er worden tijdens de lessen vier gedragstypes beschreven:
  • Tijger, witte pet (deze pet laat kanjergedrag zien)
  • Konijn, gele pet (deze pet laat angstig gedrag zien)
  • Aap, rode pet (deze pet laat lacherig en meeloop gedrag zien)
  • Vogel, zwarte pet (deze pet laat pestgedrag zien)

Vanaf groep 6 is er per leerjaar ook een werkboek, waar opdrachten uit gemaakt kunnen worden. Er worden tijdens een les niet alleen verhalen verteld. Ook kunnen er verschillende (vertrouwens)oefeningen gedaan worden. In de onderbouw begin je vaak met een verhaal en één of meerdere oefeningen. In de bovenbouw wordt vaak geen verhaal meer verteld, maar wordt er gepraat over bepaalde situaties in het dagelijkse leven van de leerlingen, of over een krantenartikel.

De Kanjertraining is onderdeel van ons veiligheidsplan. In dit plan beschrijven wij op welke wijze wij werken aan veiligheid op school. Het veriligheidsplan is terug te vinden op onze website.

Voor meer informatie: www.kanjertraining.nl

Webdesign: van Veldhuizen Reclame | [Printen] | hosting door Schoolsunited