Welkom (niet verwijderen, maar wordt niet getoond !!)

De pagina's bij onzichtbare sectie worden wel getoond !!

 

We heten niet zo maar ‘de Fontein’. We zijn geworteld in Jezus Christus, de bron van levend water, die opspringt als een fontein. Personeel en kinderen mogen daar iets van meenemen. Een fontein is altijd in beweging, is fris, sprankelend en vernieuwend; voor ons een uitdaging waar we mee aan de gang zijn.
 

We werken met goede, moderne methodes. We houden ontwikkelingen in het onderwijs bij. Met afhankelijke toetsen controleren we de vorderingen; een hulpmiddel om te zien welke leerstof er niet goed inzit of welke leerling extra aandacht nodig heeft.
 

De school is voor ons niet alleen om te leren. Er gebeurt veel meer. We nemen tijd voor weekopeningen en vieringen, we organiseren activiteiten als sport- en speldagen, schoolreisjes, schoolkamp, excursies, een middagje naar het bos en af en toe een schoolfeest.

Via huisbezoeken, informatieavonden, gesprekken met groepsleerkrachten, kijkavonden en rapporten houden we u op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Altijd als er iets specifieks met uw kind aan de hand is, nemen we contact op. We gaan er eigenlijk vanuit dat u dat ook doet!

Uw kind is van harte welkom, als u de grondslag en het doel van de school respecteert. 
Wilt u meer over dit onderwerp? Ga dan naar onze downloadbare documenten. Klik hier.


Indien u wilt zoeken op specifieke woorden, klik hier.